De Stichting bouwt aan draagvlak voor de werkzaamheden van De Binnenvest. Dat doet de Stichting door bekendheid te geven aan het werk van De Binnenvest bij particulieren, instellingen en bedrijven. De Stichting is graag bereid uit te leggen welke bijdrage deze groepen kunnen leveren aan het veraangenamen van het leven van dak- en thuislozen.

Inzamelen geld en producten

Soms kunnen door een gebrek aan geld of goederen bepaalde activiteiten niet uitgevoerd worden. Zo laat het budget van De Binnenvest het niet toe om een dagje naar het strand te gaan met de cliënten. Of om iemand die aan een stage begint een set kleren te geven. Of om het lidmaatschap van een sportclub te bekostigen.

Het zijn nu net juist deze extra’s het leven van onze cliënten kleur geven.

Daarnaast ontvangen de Vrienden aanvragen van individuele cliënten. Bijvoorbeeld:

 • voor aanschaf van huisraad, inrichting als een nieuwe kamer of woning moet worden ingericht;
 • lening als voorschot op te verkrijgen uitkering om een IDkaart aan te schaffen;
 • lening om dreigende huisuitzetting te voorkomen
 • reiskosten om verwonende familieleden te kunnen bezoeken

Als zo’n aanvraag wordt gehonoreerd, gebeurt dat bijna altijd in de vorm van deels een gift, deels renteloze  lening.

Ook verzorgen we de levering van kerstbomen in de RIBWhuizen en geven we bijdrage aan speciale activiteiten, zoals bijvoorbeeld voor een BBQ in het sociaal pension.

Stimuleren van deelname door vrijwilligers

Voor sommige werkzaamheden hebben de beroepskrachten van De Binnenvest helaas geen tijd. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om het begeleiden van een cliënt naar een sportvereniging of om het samen drinken van een kopje koffie. Of om het opknappen van een kamer voor een cliënt die weer zelfstandig gaat wonen.

Binnen De Binnevest is iemand die zich speciaal bezighoudt met de inzet van vrijwilligers. Als u meer wil weten over de vrijwilligersmogelijkheden bij De Binnenvest, kunt contact opnemen met Ingrid van Loo via onze contact-email.

Giften en leningen van april tot december 2013

Een overzicht van de giften en leningen die in 2013 van april tot september door de (woon)maatschappelijk werkers van de cliënten zijn aangevraagd door de Vrienden werden gehonoreerd.

 • Gift van 100 euro.
  Leefgeld om twee opeenvolgende weken eten te kunnen kopen.
 • Gift van 150 euro.
  Voor de verlenging van een verblijfsvergunning.
 • Gift van 300 euro.
  Voor een tandartsrekening voor een cliënt die is al geruime tijd heel goed bezig om zijn leven weer op de rails te krijgen.
 • Lening van 179 euro.
  Voor het verkrijgen van een identiteitsbewijs via de ambassade. Omdat hij geen identiteitsbewijs heeft is het niet mogelijk een uitkering aan te vragen.
 • Bijdrage.
  Cliënte is ondanks pil gebruik, zwanger geworden. Inmiddels bevallen van een dochter. Zij krijgt een kleine Wajong uitkering. Aangevraagde toeslag duurt minimaal 6 weken. Er is een financieel probleem. Bijdrage gegeven voor door Vrienden voor een maandvoorraad luiers/doekjes/babyvoeding en dergelijke.
 • Gift van 150 euro.
  Voor een cliënt die in de procedure verwikkeld is voor verlenging verblijfsvergunning en hiervoor een bedrag van 150 euro moet overmaken.
 • Gift van 476,64 euro.
  Cliënte met dochter ontvangt de sleutel van haar c-woning. Door  aflossen van schulden kon ze de eerste maand huur niet betalen.
 • Gift van 100 euro.
  Aanschaf smartfoon bij de Aldi. Ter voorkoming van terugval cliënt in crimineelgedrag is het noodzakelijk hem in een arbeidstraject te krijgen. Enig contactmogelijkheid is de smartfoon.
 • Gift van 100 euro.
  Ter verkrijging van paspoort en het doen van aanbetaling aan schuldeiser.
 • Gift van 145 euro.
  Client heeft een verwijsbrief van de huisarts gekregen voor de behandeling van zijn gebit bij een angsttandarts. Kosten van intake zijn 145 euro deze moeten bij het eerste contact betaald worden.
 • Gift
  Honorering van verzoek om vloerbedekking voor te schieten in afwachting van goedgekeurde bijzondere bijstand.
 • Gift 21 euro per maand aankomend half jaar.
  Client is zelfstandig en zelfredzaam. Wil in september met studie beginnen. Hij betaalt momenteel een eigen 21 euro per maand.
 • Lening
  Lening aan een man ter voorkoming van huisuitzetting.
 • Gift van 150 euro.
  Bed, matras en linnengoed.
 • Lening
  Lening aan een man tbv betaling niet-saneerbare boetes als voorwaarde om vervolgens in schuldhulpverleningstraject te komen
 • Lening
  Lening tbv een mevr. die de eerste huur voor haar nieuwe C-woning vooraf moet betalen; ze heeft een tienerdochter. Mevr. zit in de schuldsanering.
 • Lening
  Lening tbv abonnementen voor bieb en zwembad, vooruitlopend op verstrekking bijzondere bijstand
 • Gift en leining
  Deels gift/lening tbv reis naar Marokko van man – in SHV – om doodgeboren derde kindje te kunnen begraven. Verzekering dekt de begrafeniskosten.

Giften en leningen tot april 2013

Een overzicht van de giften en leningen die in 2013 door de (woon)maatschappelijk werkers van de cliënten zijn aangevraagd en door de Vrienden werden gehonoreerd.

 • Een gift vragen van 30 euro.
  Het betreft de inschrijfkosten voor woonzicht i.v.m. een c- woning aanvraag.
 • Een gift van 300 euro.
  De gift is bestemd voor de overname meubels van de oud bewoner van het huis dat de toegewezen heeft gekregen.
 • Een lening van 250 euro en een gift van 250 euro.
  Op deze manier kon de cliënt een gasfornuis, een wasmachine, een bankstel en een ijskast aanschaffen voor de C woning die aan hem is toegewezen.
 • Lening van 482 euro.
  Door deze lening kan een cliënt van  de Crisisopvang studieboeken aanschaffen voor de opleiding mbo Handel en Ondernemerschap.
 • Gift van 200 euro.
  Het bedragje is bestemd voor een cliënt zodat hij zijn identiteitsbewijs en andere basis zaken kan regelen.
 • Lening van 90,00.
  Cliënt heeft voor het aanvragen van een uitkering een nieuw ID bewijs nodig. Zodra de uitkering is aangevraagd en gehonoreerd betaalt hij de lening met een maandelijks af te spreken bedrag terug betalen.
 • Lening van € 250,00.
  Bestemd voor cliënt die vanuit Nieuwe Energie verhuisde naar C woning in Roelofarendsveen. Hij wil met dat bedrag een gasstel en koelkast aanschaffen.
 • Gift van € 480,00.
  Bestemd voor NS abonnement van € 480 per jaar (2e klas). etHet Het zal bijdrage aan de ontwikkeling en het herstel van het gezin.
 • Gift van € 750,00.
  Client die elke week zijn 5 jarig kind op bezoek krijgt is een tijdelijke woning toegewezen via de woningbouw. De gift is bedoeld voor een minimale inrichting zoals vloerbedekking, gordijnen en dergelijke.
 • Lening van € 1000,00 waarvan  € 250,00 als gift.
  Cliënt die verblijft op Crisisopvang heeft een C-woning gekregen heeft een beperkt inkomen (bijstand) en een flinke schuld (o.a. een rest schuld van een hypotheek). Bijzondere bijstand en de WWB wordt opnieuw aangevraagd. Vraag om een lening voor in ieder geval de eerste maand huur (€ 521,22 dit is inclusief € 75,- administratiekosten) en eventueel wat geld voor inboedel/vloerbedekking en verf. Bij elkaar een lening van € 1000,-.
 • Lening van € 296,85.
  Betreft een cliënt die een alcohol probleem heeft. Hij staat al 14 maanden droog. Hij heeft in het verleden altijd gewerkt, als vrachtwagenchauffeur. Hij wil hierin graag weer aan de slag.
  Hij moet een keuring ondergaan zodat hij zijn rijbewijs weer terug krijgt. Deze keuring kost € 296,85.
 • Gift van € 60.
  Bestemd voor cliënt die dakloos is, staat niet ingeschreven bij het GBA en heeft geen inkomen en geen identiteitsbewijs. De gift is bedoeld voor de aanschaf van een identiteitsbewijs en pasfoto’s.
 • Gift van € 76,00.
  Bestemd voor eigenbijdrage in rechtsbijstandsprocedure te verkrijging van ten onrechte niet uitbetaalde uitkering.

Giften en leningen over 2014 en het 1ste kwartaal 2015

 • Gift voor het verkrijgen van een urgentieverklaring t.b.v. een cliënte die na jaren mishandeling zelfstandig met zoon kan wonen.
 • Gift t.b.v. verkrijgen van een ID-kaart voor een cliënt.
 • Lening t.b.v. voorschot huur voor een cliënt in afwachting bijzondere bijstand.
 • Lening t.b.v. borg en huur van  zelfstandige woonruimte voor een cliënt.
 • Lening t.b.v. aflossing deel van de schuld bij CAK en ter voorkoming van rechtszaak van een cliënte.
 • Lening t.b.v. aanvraag urgentieverklaring voor een  cliënt.
 • Lening t.b.v. aankoop rollator en sleutelkastje  voor een oudere cliënte.
 • Kwijtschelding van een relatief klein deel van de lening van cliënt bij De Vrienden.
 • Lening t.b.v. vloerbedekking en verf bij een nieuwe woning voor een cliënt.
 • Lening t.b.v. oplader elektrische fiets  voor een cliënt.
 • Gift t.b.v. een tweedehands fiets voor een cliënt.
 • Lening t.b.v. inrichtingskosten cliënt die een C-woning verkreeg na jaren in RIBW gewoond te hebben.
 • Gift t.b.v. een noodzakelijke brommerreparatie voor een cliënt.
 • Lening voor een cliënt t.b.v. deel eerste huur nieuwe woonruimte en leefkosten.
 • Lening t.b.v. overnamekosten van een deel inboedel nieuwe woonruimte voor een cliënt.
 • Gift voor een cliënt  t.b.v. aflossing relatief klein gedeelte eerdere lening van De Vrienden.
 • Gift voor een cliënte t.b.v. kleding en linnengoed bij overgang naar een verzorgingshuis.
 • Lening t.b.v. voorschot kinderopvang voor een cliënte met dochtertje in afwachting uitkering WWB.