Hoe wordt er geld uitgekeerd?

Een cliënt is in nood. Hij of zij heeft iets nodig dat niet op een andere manier kan worden vergaard. De Binnenvest mag niet in alle gevallen geld of andere hulp verstrekken. Denk daarbij aan een voorschot voor de huur van een nieuwe woning of financiële of zelfs andere hulp bij de inrichting van een nieuw huisje. Ja, zelfs als de cliënt zijn id-bewijs kwijt is en daardoor geen uitkering kan aanvragen, schieten de Vrienden te hulp.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Meestal is het de maatschappelijk werker die via De Binnenvest een verzoek indient bij het bestuur van de Vrienden… Dit gebeurt vrijwel altijd digitaal om de snelheid er in te houden. Meestal is de hulp namelijk erg snel nodig.

Er is een kleine commissie die de aanvraag snel toetst aan de criteria die het bestuur heeft gesteld aan een gift of een te verstrekken lening. De commissie reageert altijd snel, meestal nog dezelfde dag op de aanvraag en keert ook in die snelheid uit als er positief op het verzoek wordt besloten.

Betreft het een lening, wordt er terugbetaald zodra de (bijzondere) uitkering wordt ontvangen of anders wordt het bedrag in de afgesproken delen terugbetaald.